Biblioteke klinike Mayo

Vildana Gajić-Zorić

Abstract

Biblioteke Klinike Mayo predstavljaju sistem medicinskih biblioteka lociranih u četiri američke države, koji pomaže liječnike, istraživače, medicinske sestre, predavače, studente i ostalo osoblje u njihovim svakodnevnim naporima da unaprijede svoje znanje i da svojim bolesnicima pruže najbolju moguću njegu. Kao jedna od najvećih medicinskih biblioteka u Sjevernoj Americi, Biblioteke Klinike Mayo omogućavaju lagan pristup tradicionalnim i digitalnim resursima koji pokrivaju cjelokupnu kliničku medicinu, bio-medicinsko istraživanje, i zdravstvenu administraciju. Web stranica biblioteke omogućava da su resursi biblioteke non-stop dostupni svim korisnicima, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju. Osoblje biblioteke pruža raznovrsne usluge svojim korisnicima i konstantno uvodi nove tehnologije, odgovarajući izazovima i mogućnostima koje budućnost donosi.

------------------------------------------------------

Mayo Clinic libraries : an overview

Mayo Clinic Libraries is a system of 18 medical libraries located in four American states that supports Mayo Clinic physicians, researchers, nurses, educators, students, and other employees in their everyday efforts to improve their knowledge and to serve the patients’ needs in the best possible way. As one of the largest medical libraries in the North America, Mayo Clinic Libraries provide easy access to both traditional and digital resources covering the entirety of clinical medicine, biomedical research and health administration. The library intranet website makes the library resources available 24 hours a day, 7 days a week to all Mayo employees and students, regardless of their geographic location. Library staff members provide a variety of services to their patrons and are continuously embracing modern technologies to meet challenges and opportunities of the future.

Keywords

Klinika Mayo; medicinska biblioteka; Mayo Clinic; medical library

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.