Podsticanje čitanja kod djece i mladih : Kako odgovoriti na njihove savremene potrebe, zahtjeve i prava

Indira Kasapović

Abstract

U radu se polazi od konstatacije da je naše društvo još uvijek daleko iza razvijenih zemalja u podsticanju čitanja i razvijanju kulture čitanja građana svih starosnih dobi, a posebno djece i mladih. Mali je broj ozbiljnijih naučnih i stručnih nastojanja i aktivnosti, te nedovoljno literature o čitanju i načinima podsticanja čitanja na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku. Za koncipiranje i realizaciju odgovarajućih programa podsticanja čitanja namijenjenih djeci i mladima najodgovornije su biblioteke i škole, jer je riječ o važnom dijelu odgojno-obrazovnog procesa. Nekoliko značajnijih projekata u regiji na istraživanju i podsticanju čitanja koji se realiziraju posljednjih godina daje nadu da se stvari polako mijenjaju nabolje.

---------------------------------------------------------

Reading stimulation among children and youngsters : How to meet their contemporary needs, requirements and rights

The paper starts from the claim that our society is still far behind developed countries in encouraging reading and developing a culture of reading citizens of all ages and especially children and young adults. A small number of serious scientific and technical efforts and activities, and insufficient literature on reading and ways of promoting reading in Bosnian/ Croatian/Serbian. For the design and implementation of appropriate programs promoting reading intended for children and young people most responsible are the libraries and schools, because it is an important part of the educational process and education. Several significant projects in the region to encourage research and reading that is implemented in recent years gives hope that things are slowly changing for the better.

Keywords

čitanje; podsticanje čitanja; programi podsticanja čitanja; djeca; mladi; reading; encourage reading; programs promoting reading; children; young adults

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.