WIKIPEDIA: uloga, značaj, način kreiranja sadržaja i usporedba verzija na engleskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku

Biljana Zarić

Abstract

U članku je predstavljena Wikipedija, prva online enciklopedija bazirana na internetu, čiji sadržaj prave volonteri. Upoređivane su glavne stranice na engleskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku, njihova organizacija, pretraživači i linkovi i ispitana pouzdanost i korisnost podataka kako korisnicima, tako i bibliotekarima.

---------------------------------------------------------------

WIKIPEDIA: The Role, Importance, Content Creation Methods and Comparison of English, Bosnian, Serbian and Croatian Language Versions

Wikipedia, the first online encyclopedia whose content is written by volunteers, is presented in the article. Main pages in English, Bosnian, Croatian, Serbian and Serbo-Croatian language as well as their organization, browsers and links are compared. Data reliability and usefulness for both users and librarians are also examined.

Keywords

Wikipedia; internet; glavna stranica; pretraživači; linkovi; main page; browsers; links

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.