Pisana riječ i biblioteke u Bosni i Hercegovini kod katolika za vrijeme osmanske uprave

Viktorija Martinčević-Huseinčehajić

Abstract

U članku je predstavljeno književno i kulturno stvaralaštvo katolika u Bosni i Hercegovini za vrijeme osmanske uprave. Opisana je kulturno-prosvjetna uloga franjevaca u našoj zemlji i najznačajnije samostanske biblioteke u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici, Kreševu, na Plehanu, Gorici-
Livnu, u Tolisi, Jajcu, Mostaru i na Humcu. U fondovima ovih biblioteka čuvaju se rukopisi, dokumenti i knjige od neprocjenjive vrijednosti i važnosti za našu historiju.

------------------------------------------------------------

Written documents and libraries among the Catholics in Bosnia and Herzegovina during Ottoman rule

Literary and cultural creativity of the Catholics in Bosnia and Herzegovina during Ottoman Rule is presented in the paper. The cultural and educational role of the Franciscan in our country and the most important monastery libraries in Kraljeva Sutjeska, Fojnica, Kreševo, Plehan, Gorica – Livno, Tolisa, Jajce, Mostar and Humac are described in the article. Manuscripts, documents and books of priceless values and great importance for our history are kept in these library holdings.

Keywords

pisana riječ; franjevci; samostanske biblioteke; katolici; osmanski period; Bosna i Hercegovina; written documents; Franciscan; monastery libraries; Catholics; Ottoman period; Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.