Sefardi u Bosni i Hercegovini : doprinos razvoju kulture i pismenosti

Biljana Zarić

Abstract

Sefardi dolaze sa krajnjeg zapada Evrope, sa Pirinejskog poluotoka gdje su do tada živjeli i gdje je njihov duhovni život bio u punom razvoju. Pojavom inkvizicije u hrišćanstvu, Jevreji bježeći, raseljavaju se svuda po svijetu, pa tako u 16. stoljeću dolaze i u Bosnu. U Sarajevu se nastanjuju u takozvanoj „Velikoj avliji“, a sa povećavanjem broja članova zajednice grade se i hramovi, organizuju škole. Najpoznatija djela jevrejske kulturne baštine su: Pinkas; Ljekaruše; Sarajevska hagada; Sarajevska megila. Značajniji društveni razvoj i kulturne promjene uslijedile društva i kada počinje izdavanje prvih časopisa. Sefardi su živeći na ovom tlu uspjeli sačuvati svoje običaje i posebnost, ali istovremeno se i prilagoditi običajima i načinu života društva u kojem su živjeli.

----------------------------------------------------------

Sephardic Jews in Bosnia and Herzegovina : contribution to cultural and literacy development

Sephardic Jews come from deep European west, from Pyrenees where they lived by then and where their spiritual life was in full development. Jews escaped and scattered to all parts of the world with appearance of Inquisition in christian times and so, in the 16th century, they arrived in Bosnia. In Sarajevo, they settled in so called ˝Velika avlija˝ (Great courtyard) and with growing the number of their community members, temples were being built and schools were founded. Pinkas, Jewish remedy books (ljekaruše), Sarajevo΄s Haggadah, Sarajevo΄s Megillah are the most famous works of Jewish cultural heritage. More importanat social development and cultural changes followed in the 19th century when cultural and artistic groups were founded and when the first periodicals were edited. Sephardic Jews succedded living here to preserve customs and particularity, but at the same time they adapted themselves to customs and way of life of the society where they lived.

Keywords

bh. Sefardi; „Velika avlija“; dokumentarna baština; jevrejska društva u BiH; BH Sephardic Jews; documentary heritage; Jewish societies in B&H

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.