Reljefi na stećcima iz Jablaničkog bazena

Minela Đelmo

Abstract

U članku je predstavljen osvrt na istraživanje očuvanosti reljefa i ukrasa na stećcima smještenim na lokalitetu u blizine Repovačke džamije u Konjicu. Grupa od pet stećaka danas predstavlja homogenu cjelinu, iako potječu sa različitih izvornih lokaliteta. Članak je osvrt na ubrzano i veoma vidljivo propadanje i nestajanje reljefa sa vrijednim i rijetkim ukrasima i motivima. Ideja članka je propagiranje brige o kulturnoj baštini preko saradnje institucija kulture i lokalne zajednice. 

------------------------------------------------------------

Reliefs of the stećaks from Jablanica Basin

The overview of protection of reliefs and engravures on the stećaks situated near the site od Repovac Mosque in Konjic are presented in this paper. Nowadays cluster of five stećaks presents homogeneous whole, although they come down from different autochthon site. The paper is overview at rapid and visible deterioration and disappearing of reliefs with worth and rare engravings and motifs. The idea of this paper to promote taking care of cultural heritage including cooperation of cultural institutions and society.

Keywords

stećci; kulturna baština; zaštita; očuvanost spomenika kulture; stećaks; cultural heritage; preservation; protection of cultural monuments

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.