Biblioteka Fadil-paše Šerifovića u Gradačcu

Nusret Kujraković

Abstract

Ovaj rad bavi se bibliotekom Fadil-paše Šerifovića u Gradačcu. Prilog je proučavanju historije biblioteka u Bosni i Hercegovini. Biblioteka Fadil-paše Šerifovića u Gradačcu sagrađena je 1255. po Hidžri, odnosno 1839/40. godine u dvorištu Husein-kapetanove džamije. To je bila prva javna biblioteka u Gradačcu. Njen utemeljitelj i vakif bio je istaknuti državnik i pjesnik Fadil-paša Šerifović. Radila je od 1839/40-1893.godine. Njena edukativna i kulturna uloga u životu stanovnika Gradačca i susjednih mjesta bila je značajna. Bibliotečki knjižni fond sačinjavali su rukopisi i štampane knjige na orijentalnim jezicima iz područja islamistike, orijentalne lingvistike i historije. Jedini poznati bibliotekar bio je hafiz Mustafa ef. Imamović. Značajna je i njena sadašnja kulturnohistorijska vrijednost, kao dijela nacionalnog spomenika graditeljske cjeline Husein-kapetanove džamije. Nakon prestanka rada biblioteke, dio knjiga je sačuvan i danas se nalazi u Medžlisu Islamske zajednice Gradačac i Orijentalnoj zbirci Zavičajnog muzeja u Gradačcu. Planirana je obnova rada ove biblioteke u skorijoj budućnosti.

----------------------------------------------------------------

Fadil-pasha Sherifovic Library in Gradacac

in Gradacac. It is contribution to studying the history of libraries in Bosnia and Herzegovina. Fadil-pasha Sherifovic Library in Gradacac was built in 1255. by Hijri calendar, or 1839/40. year in the yard of Hussein-captain mosque. It was the first public library in Gradacac. Its founder and vakif was a famous statesman and poet Fadil-pasha Serifovic. The library has been worked since 1839/40. till 1893. Its educational and cultural role in lives of Gradačac and neighboring places would be a significant. The manuscripts and printed books in the oriental languages, which deal with islamic sciences, oriental linguistics and history, established its collection of books. One of its librarians was hafiz Mustafa ef. Imamovic. Also, its current cultural-historical value, as a part of national monument of Hussein-captain mosque, is important. After its closing, a part of its books has been deposited and today is situated in Islamic community in Gradacac and in the oriental collection of books in local museum in Gradacac. It is planned to rebuild its work in the near future.

Keywords

biblioteka; Fadil-paša Šerifović; knjige; Gradačac; library; Fadil-pasha Serifovic; books; Gradacac

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.