Browse Title Index

Issue Title
No 16 (2011) Kulturno nasleđe kao savremena kulturna produkcija, kao kreacija Abstract PDF
Jadranka Božić
No 9-10 (2005) MacIlwaine, IA C. Univerzalna decimalna klasifikacija : upute za uporabu Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 12 (2007) Manifest bibliotekara 2.0 Abstract PDF
Laura B. Cohen, Saša Madacki
No 17 (2012) Marljiva pretraga djela nepoznatih autora Abstract PDF
Muamera Smajić
No 19 (2014) Medžmue – Ljekaruše: poseban oblik pisane kulturne baštine definicija i osobenosti u proučavanju zdravstvene kulture Abstract PDF
Senella Krehić-Fočak
No 1 (1996) Memoria Bosniaca - Memoria Mundi Details PDF
Enes Kujundžić
No 13 (2008) Memorialna nagrada Astrid Lindgren Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 12 (2007) Memorijalna nagrada Astrid Lindgren Abstract PDF
Merima Botulja
No 23 (2018) Metapodaci i sheme metapodataka za objekte učenja Abstract PDF
Alma Mešić
No 16 (2011) Metapodaci za dugoročnu zaštitu: Vitalne komponente procesa očuvanja digitalne baštine Abstract PDF
Lejla Hajdarpašić
No 4-5 (2000) Međubibliotečka pozajmica Abstract PDF
Aida Salihagić
No 12 (2007) Međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija – biblioteka, arhiva i muzeja (Sarajevo, 21-22. septembar 2007.) - Za kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Vildana Čerkez
No 14 (2009) Minijatura na zrnu graška Abstract PDF
Dejan Vukičević
No 13 (2008) Minijaturne knjige - kuriozitet specijalnih kolekcija Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 8 (2003) Mišljenje o budućoj namjeni Vijećnice Abstract PDF
Muhamed Hamidović
No 6-7 (2002) Mudželiti u Sarajevu Abstract PDF
Hamdija Kreševljaković
No 18 (2013) Mustafa Ćeman poznati bosanskohercegovački bibliograf Abstract PDF
Muharem Omerdić
No 13 (2008) Nacionalna biblioteka Rumunije - ciljevi i izgledi prezentiranja kulturne baštine Abstract PDF
Elena Tîrziman
No 4-5 (2000) Nacionalna biblioteka u Turskoj - Ankara Details PDF
Muamera Smajić
No 12 (2007) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu danas Abstract PDF
Tihomil Maštrović
No 8 (2003) Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb – biblioteka za XXI stoljeće Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 12 (2007) Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH u službi nauke i obrazovanja: sloboda pristupa informacijama Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 11 (2006) Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine - međunarodna saradnja u 2006. godini Abstract PDF
Bedita Islamović
No 13 (2008) Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i rekonstrukcija Vijećnice u Sarajevu Abstract PDF
Marie-Genevieve Guesdon
No 4-5 (2000) Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine na razmeđu milenija Abstract PDF
Enes Kujundžić
201 - 225 of 443 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>