Browse Title Index

Issue Title
No 14 (2009) Ka digitalnoj nacionalnoj biblioteci : estonski pristup Abstract PDF
Janne Andresoo
No 6-7 (2002) Kad su gorjele knjige Details PDF
Enko Mehmedbašić
No 22 (2017) Kako prepoznati bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski standardni jezik? Abstract PDF
Zenaida Karavdić
No 16 (2011) Kako racionalizirati katalogizaciju i poboljšati funkcionalnost COBISS sistema Abstract PDF
Marta Seljak
No 9-10 (2005) Katalog izložbe: Iz fondova i zbirki NUBBiH Abstract PDF
Biljana Zarić
No 18 (2013) Književna i politička djelatnost Jovana Kršića između dva svjetska rata: rukopisna građa Abstract PDF
Nadina Grebović-Lendo, Muamera Smajić
No 12 (2007) Književna izložba „Život i djelo Hamida Dizdara“ - Podsjećanje na „Tihog lirika naše kasabe“ Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 6-7 (2002) Knjižnica Franjevačkog samostana u Fojnici Abstract PDF
Mijo Batinić
No 19 (2014) Knjižnica Franjevačkog samostana u Tolisi Abstract PDF
Senad Čeliković
No 18 (2013) Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Abstract PDF
Mario Bernardić, Irena Pejić
No 14 (2009) Knjižnice i autorsko pravo Abstract PDF
Mario Hibert
No 22 (2017) Kodifikacija crnogorskog jezika Abstract PDF
Milenija Vračar, Vjenceslava Ševaljević
No 13 (2008) Kompleksno istraživanje arhivske i bibliotečke građe u zemlji i inostranstvu u cilju dopune arhivskog i bibliotečkog fonda (1974-1978; 1985-1989) Abstract PDF
Mina Kujović
No 11 (2006) Konferencija COBISS 2006. Maribor, 29. i 30. novembar 2006. godine Abstract PDF
Biserka Sabljaković
No 14 (2009) Konferencija COBISS 2009 Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 12 (2007) Konferencija EBSLG– ABLD – APBSLG 2007 (Kopenhagen, 9-12. maj 2007.) Abstract PDF
Biserka Sabljaković
No 13 (2008) Kongres IFLA 2008. Abstract PDF
Bedita Islamović
No 16 (2011) Korisnički pristup oblikovanju digitalnih zbirki Abstract PDF
Irena Pejić
No 1 (1996) Kratak pregled bosanskohercegovačke medicinske bibliografije Abstract PDF
Izet Mašić, Vladimir Stolić
No 14 (2009) Kratki prikaz kongresa IFLA i konferencija CDNL i CENL (avgust-septembar, 2009.) Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 15 (2010) Kreiranje bibliotečkih programa podsticanja čitanja namijenjenih djeci Abstract PDF
Indira Kasapović
No 15 (2010) Kultura kao politička ideologija Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 11 (2006) Kulturna baština u projektima digitalizacije: primjer Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu Abstract PDF
Lejla Kodrić
No 12 (2007) Kulturna baština – zajednički imenitelj biblioteka, arhiva i muzeja Abstract PDF
Breda Karun
No 15 (2010) Kulturna informacija i korisnički interfejs Abstract PDF
Alma Granov, Senada Dizdar
176 - 200 of 443 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>