Browse Title Index

Issue Title
No 8 (2003) Izdavačka djelatnost Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u 2003. godini Details PDF
Amra Rešidbegović
No 9-10 (2005) Izdavačka djelatnost NUBBiH 2004. - 2005. Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 11 (2006) Izdavačka djelatnost NUBBiH 2006. Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 12 (2007) Izdavačka djelatnost NUBBiH 2007. Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 13 (2008) Izdavačka djelatnost NUBBiH 2007. Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 14 (2009) Izdavačka djelatnost NUBBIH 2009. Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 15 (2010) Izdavačka djelatnost NUBBiH 2010. Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 17 (2012) Izdavačka djelatnost NUBBiH 2012 Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 18 (2013) Izdavačka djelatnost NUBBiH 2013 Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 16 (2011) Izdavačka djelatnost NUBBiH u 2011. Godini Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 19 (2014) Izdavačka djelatnost NUBBiH u 2014. godini Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 13 (2008) Izdavaštvo i bibliotekarstvo - integrativne karike u Evropi Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 18 (2013) Izdavaštvo – most među kulturama : Česi u Sarajevu Abstract PDF
Dragana Bogdanović
No 15 (2010) Izgradnja digitalne biblioteke: ciljevi, problemi i strategije – pristup Bavarske državne biblioteke Abstract PDF
Klaus Kempf
No 11 (2006) Izložba "140 godina prve javne štamparije i prvih novina Bosne i Hercegovine" Abstract PDF
Biljana Zarić
No 9-10 (2005) Izložba Iz fondova i zbirki NUBBiH Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 13 (2008) Izložba K. und K. pošta u Bosni i Hercegovini 1878-1918 Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 18 (2013) Izmjene i dopune u UDK tablicama za oblast biotehnologija i njihova primjena Abstract PDF
Ivana Jašović
No 13 (2008) IZUM i biblioteke - 25 godina uspješne saradnje Abstract PDF
Tomaž Seljak
No 11 (2006) Izvještaj sa 72. generalne konferencije i kongresa svjetskih biblioteka i informacionog kongresa IFLA-e, Seoul, Koreja 20-24. avgust 2006 Abstract PDF
Merima Botulja
No 3 (1998) Javna biblioteka u Zenici Abstract PDF
Slavica Hrnkaš
No 17 (2012) Jedan neobičan izvor za istraživanje bosančice Abstract PDF
Jasminko Mulaomerović
No 4-5 (2000) Jedan spisak bosanskohercegovačkih biblioteka iz 1946. godine Details PDF
Mujo Koštić
No 6-7 (2002) Jedna rana novinska vijest o Vijećnici objavljena u časopisu "Nada", 19. novembra 1897, br. 23, str. 455. Details PDF
Anonim Autor
No 13 (2008) JU Opća biblioteka Vareš - nova članica COBISS-a Abstract PDF
Jasmina Šiljak
151 - 175 of 443 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>