Browse Title Index

Issue Title
No 14 (2009) WIKIPEDIA: uloga, značaj, način kreiranja sadržaja i usporedba verzija na engleskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku Abstract PDF
Biljana Zarić
No 13 (2008) XX međunarodni sajam knjiga i učila u Sarajevu Abstract PDF
Meliha Pirija
No 20 (2015) Zaštita bibliotečke građe Abstract PDF
Sonja Polimac
No 9-10 (2005) Zaštita dokumentarnog naslijeđa Abstract PDF
Sonja Polimac
No 13 (2008) Zaštita i očuvanje pisane baštine u AKM-ustanovama Abstract PDF
Tinka Katić
No 13 (2008) Zašto BiH treba NUBBiH Abstract PDF
Gradimir Gojer
No 11 (2006) Zbirka karata i planova Istorijskog arhiva Sarajevo Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 23 (2018) Želimo li kvalitet ili kvantitet usluga bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu u okviru sadržajne obrade? Abstract PDF
Emina Kešan Tolomanoski
No 16 (2011) Žene, liderstvo i biblioteke Abstract PDF
Nadina Grebović-Lendo
No 16 (2011) Značaj institucionalnih repozitorijuma za diseminaciju naučnih informacija Abstract PDF
Tatjana Brzulović-Stanisavljević
No 1 (1996) Značaj retrospektivne bh. bibliografije Details PDF
Lamija Hadžiosmanović
No 19 (2014) Značaj selekcije za digitalizaciju periodične građe Abstract PDF
Irena Pejić
No 11 (2006) Značajni zvanični događaji i posjete NUBBiH tokom 2006. godine Abstract PDF
Merima Botulja
No 12 (2007) Značajni zvanični događaji i posjete NUBBiH U 2007. godini Abstract PDF
Merima Botulja
No 13 (2008) Značajni zvanični događaji i posjete u NUBBiH tokom 2008. godine Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 14 (2009) Značajni zvanični događaji i posjete u NUBBiH tokom 2009. godine Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 22 (2017) Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića i Memoria Bosniaca Abstract PDF
Lejla Kodrić Zaimović
No 12 (2007) „Naša Misel“, prve novine Delavskega kulturnega društva Cankar u Sarajevu Abstract PDF
Mujo Koštić
426 - 443 of 443 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18