Browse Title Index

Issue Title
No 9-10 (2005) Uvod Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 8 (2003) Uvod Details PDF
Enes Kujundžić
No 6-7 (2002) Uvod u intelektualnu slobodu Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 3 (1998) Uvod u internet Abstract PDF
Aida Salihagić
No 13 (2008) Uz 13. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 14 (2009) Uz 14. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 15 (2010) Uz 15. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 16 (2011) Uz 16. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 17 (2012) Uz 17. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 18 (2013) Uz 18. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 20 (2015) Uz 20. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 9-10 (2005) Uz šezdesetogodišnjicu života NUBBiH Abstract PDF
Merima Botulja
No 9-10 (2005) Verona, Eva. O katalogu : izbor iz radova Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 8 (2003) Vijećnica - Nacionalna i univerzitetska biblioteka, bitan element urbanog identiteta Sarajeva Abstract PDF
Mehmed Bublin
No 9-10 (2005) Vijećnica - prepoznatljivi simbol NUBBiH Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 8 (2003) Vijećnica u Sarajevu Abstract PDF
Nedžad Kurto
No 12 (2007) Vijećnica – prepoznatljivi simbol Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Sarajevo : NUBBiH, 2007 Abstract PDF
Božidar Matić
No 23 (2018) Virtualna biblioteka Bosne i Hercegovine (VIBBIH); Kooperativni online bibliografski sistem i servisi Bosne i Hercegovine (COBISS.BH) 1988–1998–2018 Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 9-10 (2005) Viša stručna zvanja u bibliotečkoj djelatnosti Abstract PDF
Lamija Hadžiosmanović
No 11 (2006) Visokoškolska biblioteka - informacijsko središte univerziteta 21. stoljeća Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 6-7 (2002) Vjerenica mudrosti Details PDF
Bisera Alikadić
No 11 (2006) Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine. Sa svečane promocije u NUBBiH Abstract PDF
Merima Botulja
No 13 (2008) Vodič kroz visokoškolske biblioteke Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Amela Lalić, Biljana Zarić
No 20 (2015) Vrednovanje korisničkih sučelja digitalnih zbirki rukopisne građe Abstract PDF
Džejla Khattab
No 8 (2003) Web site Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Details PDF
Kenan Žero
401 - 425 of 443 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>