Browse Title Index

Issue Title
No 3 (1998) Specijalne kolekcije kao izvori za izučavanje kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 20 (2015) Srebrenica – sjećanje za budućnost : bibliografija Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 16 (2011) Srpska dioničarska štamparija u Sarajevu - Pregled štamparsko-izdavačke produkcije za period 1905-1918. godina Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 2 (1997) Štamparije u Bosni za turskog vremena Details PDF
Hamdija Kreševljaković
No 23 (2018) Standardizacija za informacijsku i bibliotečku djelatnost u BiH Abstract PDF
Samir Lemeš
No 21 (2016) Standardizacija – jedinstvena spona za cijeli svijet Abstract PDF
Nataša Filatov
No 1 (1996) Stanje medicinske bibliografije Bosne i Hercegovine - dosadašnji rad i sadašnji trenutak Details PDF
Sanela Krehić
No 12 (2007) Sto godina medicinskih biblioteka Klinike MAYO, USA Abstract PDF
Vildana Gajić-Zorić
No 14 (2009) Stodvadeset godina rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (1888-2008) Abstract PDF
Adnan Busuladžić
No 21 (2016) Stories from where it all began / The Europeana 1914-1918 roadshow at the National & University Library of B&H Abstract PDF
Ad Pollé
No 17 (2012) Strateški menadžment u bibliotekama Abstract PDF
Indira Kasapović
No 13 (2008) Stručni ispiti bibliotečkih djelatnika u 2008. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 12 (2007) Stručni ispiti bibliotečkih djelatnika u BiH U 2007. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 12 (2007) Stručno obrazovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine u 2007. godini Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 16 (2011) Summer School in the Study of Old Books, (Zadar; 2009) Abstract PDF
Senada Dizdar
No 12 (2007) Suradnja Gradske knjižnice Busovača sa NUBBiH Abstract PDF
Ankica Mravak
No 21 (2016) Tehnički komitet za bibliotekarstvo BiH - BAS / TC 44 Abstract PDF
Adisa Žero
No 4-5 (2000) Tehnika citiranja literature u stručnom i naučnom djelu Abstract PDF
Sonja Polimac
No 13 (2008) Tekuća nacionalna bibliografija članaka - zalog za budućnost Abstract PDF
Sonja Polimac
No 11 (2006) Temeljna načela jezika predmetnih odrednica Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 18 (2013) Temeljni međunarodni dokumenti o zaštiti kulturnih prava kao ljudskih prava II generacije Abstract PDF
Vasvija Kapo
No 22 (2017) Teorijska promišljanja o informacijskoj politici u kontekstu knjižnične djelatnosti Abstract PDF
Anita Konjicija-Kovač
No 17 (2012) Težnja Venables Biblioteke da odgovori potrebama studenata zdravstvenih nauka na Klinici Mayo Abstract PDF
Dana Gerberi, Vildana Gajić-Zorić
No 14 (2009) The Astrid Lindgren Memorial Award - Mirsad Bećirbašić kandidat za 2010. godinu iz BiH Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 23 (2018) The hundred-year-old national library’s message to future generations Abstract PDF
Janne Andresoo
351 - 375 of 443 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>