Browse Title Index

Issue Title
No 12 (2007) Promjene bibliotečke paradigme : od identifikacijske do bibliografske funkcije kataloga Abstract PDF
Senada Dizdar
No 17 (2012) Promocija knjige: Školski knjižničar Abstract PDF
Senada Dizdar
No 17 (2012) Promocija pisane kulturne baštine: budućnost za našu prošlost Abstract PDF
Mateja Komel Snoj
No 11 (2006) Pronalaženje informacija na internetu : vodič Abstract PDF
Joe Barker
No 9-10 (2005) Prostorni uvjeti za javne biblioteke Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 17 (2012) Prva hrvatska tiskara Kramarić i M. Raguz (1909-1019.) Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 2 (1997) Prva hrvatska tiskara u Bosni i Hercegovini Details PDF
Leo Petrović
No 13 (2008) Prvi bh. magistri bibliotekarstva u struci Abstract PDF
Indira Kasapović
No 17 (2012) Prvi Bošnjački novinar Mehmed Šaćir Kurtćehajić (1844-1872) Abstract PDF
Senada Dizdar
No 4-5 (2000) Public libraries in Greece Details PDF
Georgios Liakopoulos
No 21 (2016) Računarstvo u oblaku : realizacija LoCloud i CSEEE projekata u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH Abstract PDF
Muamera Smajić, Anja Mastilović
No 22 (2017) Rad na digitalizaciji legata Desanke Maksimović Abstract PDF
Mirjana Stanišić, Miroljub Stojanović
No 3 (1998) Rad na tekućoj bibliografiji Bosne i Hercegovine NUB BiH Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 8 (2003) Radulović, Zdravka. Nacionalne bibliografije republika bivše Jugoslavije: Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 8 (2003) Rat protiv knjige Abstract PDF
Kemal Zukić
No 15 (2010) Razlozi za digitalizaciju bibliotečke građe Abstract PDF
Viktorija Martinčević-Huseinčehajić
No 18 (2013) Razvoj i izazovi metoda automatskog predmetnog označavanja Abstract PDF
Lejla Hajdarpašić
No 3 (1998) Razvoj sefardske književnosti u BiH Abstract PDF
Lejla Podgora
No 1 (1996) Razvoj štamparsko-izdavačke djelatnosti u Tuzli Details PDF
Sabina Babajić
No 8 (2003) Reconstruction of Vijećnica building of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina Details PDF
Enes Kujundžić
No 17 (2012) Reforma bibliotečke legislative u Bosni i Hercegovini : uvodna razmatranja Abstract PDF
Vasvija Kapo
No 17 (2012) Regimiento de la vida Abstract PDF
Muamera Smajić
No 8 (2003) Regiones flumina Unnae et Sannae in veteribus tabulis geographicis Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 9-10 (2005) Rekonstrukcija bibliotečke zajednice u BiH Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 13 (2008) Rekonstrukcija sjećanja - "Sarajevo 1992-1995" Abstract PDF
Vaska Sotirov-Đukić
301 - 325 of 443 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>