Browse Title Index

Issue Title
No 13 (2008) Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obilježila 63 godine postojanja i rada u misiji kulture, obrazovanja i nauke Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 14 (2009) Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine – punopravna članica Evropske biblioteke (TEL) Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 16 (2011) Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski“ Skopje Abstract PDF
Viktorija Kostoska
No 12 (2007) Narodna biblioteka Srbije i kultura dematerijalizacije: (Prilozi za Izveštaj NBS o digitalizaciji : vizija, koncepti, rezultati, planovi) Abstract PDF
Sreten Ugričić
No 3 (1998) Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla Abstract PDF
Enisa Žunić
No 8 (2003) Narodna i univerzitetska knjižnica u Ljubljani Abstract PDF
Biljana Zarić
No 8 (2003) National and University Library of Bosnia and Herzegovina during the current war Abstract PDF
Munevera Zećo
No 14 (2009) Nesvakidašnji doprinos prisutnosti građe u elektronskoj okolini : Digitalizacija Hrvoja Stančića Abstract PDF
Lejla Kodrić
No 18 (2013) Ninety years of the Azerbaijan National Library Abstract PDF
Karim Tahirov
No 2 (1997) Nove štamparije u staroj Jugoslaviji Details PDF
Đorđe Pejanović
No 18 (2013) Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana – rezultati Tempus projekta N.L.S.W.B.U. Abstract PDF
Bogoljub Mazić, Ismet Ovčina
No 23 (2018) Novi muzejski i galerijski menadžment u svijetu nove dinamike odnosa na relaciji muzeji i galerije vs. grad, država, fondacije i multinacionalne korporacije (u povodu knjige Muzeji i grad: prikrivena muzeologija u globalnoj politici i ekonomiji, Mirza Has Abstract PDF
Lejla Kodrić Zaimović
No 23 (2018) NUBBIH u međunarodnom projektu DARIAH mreže (digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanistiku) Abstract PDF
Anja Mastilović
No 3 (1998) O bibliotekama i bibliotekarstvu u Mostaru Abstract PDF
Rasim Prguda
No 22 (2017) O čemu govorim kada govorim o bibliotekama: zagovaranje, promovisanje, lobiranje, Beograd, 13–15. Decembar 2017. Abstract PDF
Narcisa Puljek-Bubrić
No 17 (2012) O (ne)čitanju knjiga u savremenom svetu Abstract PDF
Zoran Milošević
No 1 (1996) O nepoznatim i manje poznatim časopisima u Bosni i Hercegovini (1850-1990) Abstract PDF
Neda Ćukac
No 4-5 (2000) Obavezni elementi prezentovanja serijskih publikacija Abstract PDF
Dijana Biloš
No 12 (2007) Obezbjeđivanje kvaliteta u Bibliotečko-informacionom centru Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Abstract PDF
Jasna Lipa, Biserka Sabljaković
No 14 (2009) Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti u NUBBiH Abstract PDF
Nadina Grebović
No 22 (2017) Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Nacionalne biblioteke Austrije o kulturnohistorijskoj zaostavštini Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka Abstract PDF
Ismet Ovčina, Azra Gačević Smajić, Muamera Smajić, Anja Mastilović, Teufik Osmanović
No 23 (2018) Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH o kulturnohistorijskoj zaostavštini Silvija Strahimira Kranjčevića Abstract PDF Apendiks
Ismet Ovčina, Muamera Smajić, Azra Smajić Gačević, Adelaida Grabovica, Anja Mastilovć
No 8 (2003) Obnova i budućnost Vijećnice? Abstract PDF
Hasab Ibrahimpašić
No 8 (2003) Obnova Vijećnice kao Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Azemina Njuhović
No 3 (1998) Od pisma do knjige Abstract PDF
Minka Memija
226 - 250 of 443 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>