Prikaži Indeks naslova

Izdanje Naslov
Br. 13 (2008) 10. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Sažetak PDF
Biserka Sabljaković
Br. 8 (2003) 100 javnih biblioteka u Bosni i Hercegovini: 2003-2012 Sažetak PDF
Enes Kujundžić
Br. 14 (2009) 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Knjižnice: kamo i kako dalje (Opatija, 1-4. april 2009. godine) Sažetak PDF
Nadina Grebović
Br. 14 (2009) 15 godina centra za ISBNBiH Sažetak PDF
Nevenka Hajdarović
Br. 14 (2009) 16. književni susreti „Stazama djetinjstva“, Bosanska Krupa, 2009. Sažetak PDF
Zumreta Porić
Br. 11 (2006) 18. Međunarodni sajam knjiga i učila, Sarajevo, 18.-23. april 2006. Sažetak PDF
Meliha Pirija
Br. 12 (2007) 19. Međunarodni sajam knjiga i učila u Sarajevu (18-23. april 2007) Sažetak PDF
Meliha Pirija
Br. 13 (2008) 2. Međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija – biblioteka, arhiva i muzeja BAM 2008 (Sarajevo, 28.-29. novembar 2008.) Sažetak PDF
Nadina Grebović
Br. 21 (2016) 20. konferencija COBISS Sažetak PDF
N. H.
Br. 12 (2007) 29. goišnja konferencija Melcom International (Sarajevo, Bošnjacki institut – Fondacija Adila Zulfikarpašica, 4-6. juni 2007. ) Sažetak PDF
Amina Rizvanbegović–Džuvić
Br. 14 (2009) 3. konferencija bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine - Uloga javnih biblioteka u razvoju lokalne zajednice (Tešanj, 7-8. oktobra 2009) Sažetak PDF
Esmir Bašić
Br. 14 (2009) 3. međunarodna konferencija BAM 2009 - Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Partnerstvo u digitalnom dobu (Sarajevo, 16-17. oktobar 2009.) Sažetak PDF
Nadina Grebović
Br. 11 (2006) 6. seminar "Otvoreno kao... Knjižnica". Otvoreni kod i otvoreni pristup u hrvatskim knjižnicama. Zagreb, 03. i 04. mart 2006. godine Sažetak PDF
Biserka Sabljaković
Br. 14 (2009) 60 godina od osnivanja Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine (DBBiH) - 1949-2009. Sažetak PDF
Biserka Sabljaković
Br. 6-7 (2002) A brief on the ancient library of Alexandria Sažetak PDF
Anonim Autor
Br. 9-10 (2005) Admir Mulahusić. Kartografija Sarajeva. Sažetak PDF
Miljenko Lapaine
Br. 9-10 (2005) Alexandrina : biblioteka znamenite povijesti i svijetle budućnosti Sažetak PDF
Sadžida Šahmanović
Br. 4-5 (2000) An overview of libraries in Albania Detalji PDF
Farfuri Xhaja
Br. 6-7 (2002) Appeal by Federico Mayor, Director-Ceneral of UNESCO for the reconstruction of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo Detalji PDF
Federico Mayor
Br. 12 (2007) Arhiviranje hrvatskih mrežnih publikacija : od projekta do programa arhiviranja u Nacionalnoj i sveucilišnoj knjižnici u Zagrebu (NSK) Sažetak PDF
Mirna Willer
Br. 19 (2014) Arhiviranje weba u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Sažetak PDF
Karolina Holub, Ingeborg Rudomino, Jasenka Zajec
Br. 11 (2006) Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa Sažetak PDF
Nataša Miličević, Biserka Sabljaković
Br. 13 (2008) Austrijska biblioteka - čitaonica u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine Sažetak PDF
Nevenka Hajdarović
Br. 8 (2003) Austrijska nacionalna biblioteka: Kartografska zbirka i Muzej globusa Sažetak PDF
Sadžida Šahmanović
Br. 9-10 (2005) Automatizacija biblioteka s posebnim osvrtom na COBISS.BH Sažetak PDF
Nevenka Hajdarović
1 - 25 od 406 stavki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>