Author Details

Smajić, Muamera

 • No 18 (2013) - Kulturno naslijeđe
  Književna i politička djelatnost Jovana Kršića između dva svjetska rata: rukopisna građa
  Abstract  PDF
 • No 17 (2012) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  Marljiva pretraga djela nepoznatih autora
  Abstract  PDF
 • No 17 (2012) - Prikazi i prilozi
  Regimiento de la vida
  Abstract  PDF
 • No 4-5 (2000) - Biblioteke u BiH i svijetu
  Nacionalna biblioteka u Turskoj - Ankara
  Details  PDF
 • No 8 (2003) - Kulturno naslijeđe
  Program UNESCO-a: Memory of the world - osvrt na Bašagićevu kolekciju rukopisa u Bratislavi
  Abstract  PDF
 • No 22 (2017) - Dokumentarno naslijeđe
  Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Nacionalne biblioteke Austrije o kulturnohistorijskoj zaostavštini Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka
  Abstract  PDF
 • No 23 (2018) - Dokumentarno naslijeđe
  Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH o kulturnohistorijskoj zaostavštini Silvija Strahimira Kranjčevića
  Abstract  PDF  Apendiks