Author Details

Kodrić Zaimović, Lejla

  • No 22 (2017) - Informacije i servisi u novom tehnološkom okruženju
    Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića i Memoria Bosniaca
    Abstract  PDF
  • No 23 (2018) - Prikazi i prilozi
    Novi muzejski i galerijski menadžment u svijetu nove dinamike odnosa na relaciji muzeji i galerije vs. grad, država, fondacije i multinacionalne korporacije (u povodu knjige Muzeji i grad: prikrivena muzeologija u globalnoj politici i ekonomiji, Mirza Has
    Abstract  PDF