Author Details

Pejić, Irena

  • No 18 (2013) - Biblioteke u BiH i svijetu
    Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu
    Abstract  PDF
  • No 16 (2011) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
    Korisnički pristup oblikovanju digitalnih zbirki
    Abstract  PDF