Author Details

Kešan Tolomanoski, Emina

  • No 23 (2018) - Informacije i servisi u novom tehnološkom okruženju
    Želimo li kvalitet ili kvantitet usluga bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu u okviru sadržajne obrade?
    Abstract  PDF