Author Details

Sabljaković, Biserka

 • No 14 (2009) - Događanja
  60 godina od osnivanja Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine (DBBiH) - 1949-2009.
  Abstract  PDF
 • No 12 (2007) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  Obezbjeđivanje kvaliteta u Bibliotečko-informacionom centru Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
  Abstract  PDF
 • No 12 (2007) - Događanja
  Konferencija EBSLG– ABLD – APBSLG 2007 (Kopenhagen, 9-12. maj 2007.)
  Abstract  PDF
 • No 11 (2006) - Događanja
  Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa
  Abstract  PDF
 • No 11 (2006) - Događanja
  6. seminar "Otvoreno kao... Knjižnica". Otvoreni kod i otvoreni pristup u hrvatskim knjižnicama. Zagreb, 03. i 04. mart 2006. godine
  Abstract  PDF
 • No 11 (2006) - Događanja
  Konferencija COBISS 2006. Maribor, 29. i 30. novembar 2006. godine
  Abstract  PDF
 • No 13 (2008) - Događanja
  Drugo savjetovanje "Reforma visokog obrazovanja - primjena bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu"
  Abstract  PDF
 • No 13 (2008) - Događanja
  10. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica
  Abstract  PDF