Author Details

Zarić, Biljana

 • No 15 (2010) - Kulturno naslijeđe
  Sefardi u Bosni i Hercegovini : doprinos razvoju kulture i pismenosti
  Abstract  PDF
 • No 14 (2009) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  WIKIPEDIA: uloga, značaj, način kreiranja sadržaja i usporedba verzija na engleskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku
  Abstract  PDF
 • No 11 (2006) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  Revizija bibliotečke građe
  Abstract  PDF
 • No 11 (2006) - Događanja
  Izložba "140 godina prve javne štamparije i prvih novina Bosne i Hercegovine"
  Abstract  PDF
 • No 9-10 (2005) - Prikazi i prilozi
  Katalog izložbe: Iz fondova i zbirki NUBBiH
  Abstract  PDF
 • No 13 (2008) - Prikazi i prilozi
  Vodič kroz visokoškolske biblioteke Bosne i Hercegovine
  Abstract  PDF
 • No 6-7 (2002) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  Predmetna klasifikacija i predmetni katalog
  Abstract  PDF
 • No 8 (2003) - Biblioteke u BiH i svijetu
  Narodna i univerzitetska knjižnica u Ljubljani
  Abstract  PDF
 • No 22 (2017) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  Predmetno pretraživanje i označavanje dokumenata
  Abstract  PDF