Author Details

Smajić, Azra, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  • No 20 (2015) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
    Univerzalna bibliografska kontrola i obavezni primjerak
    Abstract  PDF
  • No 21 (2016) - Dokumentarno naslijeđe
    Bibliografija Raspad Jugoslavije : Press clipping iz strane periodike (iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH)
    Abstract  PDF