Vrednovanje korisničkih sučelja digitalnih zbirki rukopisne građe

Džejla Khattab

Abstract

Ovaj rad predstavlja istraživanje upotrebljivosti digitalnih zbirki rukopisne građe kroz vrednovanje korisničkih sučelja Britanske biblioteke, Nacionalne biblioteke Turske i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.Ciljje istražiti kako se korisnička sučelja mogu unaprijediti i oblikovati u strukture orijentirane korisnicima. Istovremeno, istraživanje daje uvid u korisničko ponašanje u redefiniranom bibliotečko-informacijskom okruženju, te ukazuje na probleme sa kojima se susreću korisnici prilikom pristupa digitalnim zbirkama. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao polazište za definiranje smjernica upotrebljivosti korisničkog sučelja za pristup digitalnim zbirkama orijentalnih rukopisa. Orijentiranost ka korisnicima, odnosno jednostavnost upotrebe sučelja kao medija za pristupanje digitalnim zbirkama, ima utjecaja na veću intenciju za korištenjem ove vrste elektronskih izvora informacija. Istraživanje predmetnog rada treba dati doprinos boljem razumijevanju procesa kreiranja korisničkog sučelja, te pomoći u jednostavnosti njegova korištenja. U konkurentskom okruženju omogućavanja pristupa digitalno dostupnim izvorima informacija, naglašena je potreba pozitivnog korisničkog iskustva u interakciji sa informacijskim sistemom i zadovoljstvo korisnika pri ostvarivanju ciljeva, što bibliotekama nudi mogućnost zadržavanja korisnika upravo na njihovom mrežnom mjestu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of User Interfaces of Digital Collections of Manuscripts

This paper presents a study of usability of digital collections of oriental manuscripts through the evaluation of user interfaces of the British Library, the National Library of Turkey and the National and University Library in Zagreb. The aim is to explore how the user interfaces can be improved as the user-oriented structures. At the same time, the research provides insight into user behavior in redefined library and information environment, and points out the problems that users experience while accessing the digital collections. The research results can serve as a starting point for defining the guidelines of usability of the user interface for access to the digital collections of oriental manuscripts. User orientation, and ease of use as a medium for accessing digital collections has a greater impact on the intention to use these types of electronic resources. The study of the work should contribute  o a better understanding of the process of creating the user interface and help in the simplicity of its use. Competitive environment of enabling access to digitally available information resources, stressed out the need for a positive user experience in interacting with the information system and user satisfaction while achieving the objectives, this enables libraries to retain users on their own network sites.


Keywords

digitalne biblioteke; digitalne zbirke; korisničko sučelje; vrednovanje korisničkog sučelja; digital libraries; digital collections; user interface; evaluation of user interfaces

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.