Univerzalna bibliografska kontrola i obavezni primjerak

Azra Smajić

Abstract

U radu se razmatraju zakonske odredbe koje regulišu pitanje obaveznog primjerka u Bosni i Hercegovini, sa posebni osvrtom na zakonske odredbe zemalja u regionu, posebno sa stajališta vrste građe i biblioteka koje dobivaju obavezni primjerak. Analizom smo došli do saznanja da glavni uzroci problema nastaju kada je u pitanju redovnost i potpunost, neadekvatne i neprecizno definirane zakonske odredbe, te nepostojanje efikasnog mehanizma njihovog pridržavanja i poštivanja. To je slika koja karakterizira sadašnje stanje obaveznog primjerka u Bosni i Hercegovini.

Obzirom na sve to, nužno se nameće pitanje izmjene i dopune Zakona o bibliotečkoj djelatnosti unutar kojeg je Zakon o obaveznom primjerku koji bi se trebao utvrditi kao sistem koji će biti nezamjenjiv segment našeg bibliotečkog sistema.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Universal bibliographic control and legal deposit

The study is based on considering the legal regulations that regulate the issue of legal deposit in Bosnia and Herzegovina, with special reference to the legal regulations of countries in the region, especially from the standpoint of types of library materials and libraries that receive legal deposit. Analyzing this we have come to conclusion that the main causes of problems arise when it comes to the regularity and completeness, inadequately and imprecisely defined legal regulations and the absence of effective mechanism of compliance with the provisions. It is the image that characterizes the current state of legal deposit in Bosnia and Herzegovina.

Considering that, necessarily arises the question of amendments to the Law on Library Activity and Law on legal deposit, which should be determined as a system that will be an irreplaceable part of our library system.

Keywords

univerzalna bibliografska kontrola; nacionalna bibliografija; obavezni primjerak; Zakon o obaveznom primjerku; NUBBiH; UNIMARC; Universal bibliographic control; national bibliography; legal deposit; Law on legal deposit; NULB&H; UNIMARC

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.