Za i protiv otvorenog pristupa akademskim djelima u kontekstu savremenog istraživačko-izdavačkog procesa

Srebren Dizdar

Abstract

Od vremena ubrzanog uvođenja informacijskih tehnologija i internetskih servisa na djelu su inicijative da se, po određenim uslovima, sva objavljena, štampana i digitalizirana, djela učine dostupnim svim ljudima, a naročito onima koji pripadaju istraživačko-akademskoj zajednici. Princip ili politika otvorenog pristupa (Open Access Policy) u ovih dvadesetak godina stekao je brojne zagovornike, ali i određen broj protivnika, koji razložno ukazuju na opasnosti zloupotreba od tzv. grabežljivih akademskih izdavača i svekoliku komercijalizaciju u nedovoljno jasno usaglašenim pravno obavezujućim dokumentima na međunarodnom i lokalnom planu o ovoj problematici. U radu se daje kraći historijski pregled razvoja akademskog izdavaštva od 17. do kraja 20. stoljeća te znatno promijenjenog okruženja u kojem se pokušavaju prevazići brojne pravne i druge nedoumice vezane za istraživački rad i s njim povezane aktivnosti u oblasti savremenog izdavaštva. U okviru tog dinamičnog procesa događaju se brojne promjene u pristupu i vrednovanju svih oblika akademskog pisanja, redefiniraju se pitanja autorskih i izdavačkih prava te navode oblici i modaliteti (samo)pohranjivanja i objavljivanja zaključenih publikacija i njihove potonje diseminacije zainteresiranim korisnicima bez ograničenja. Iznose se i prednosti koje omogućava otvoreni pristup, ali i ukazuje na određene negativnosti s kojima će se morati suočavati ove aktivnosti u budućnosti, sve dok se ne postigne saglasnost na globalnom planu o standardima koji će tokom 21. stoljeća u potpunosti regulirati ovu oblast.

----------------------------------------------------------------------------

For and against open access to academic works in the context of contemporary research and publishing process

Ever since the accelerated introduction of information technologies and Internet services there have been many initiatives to, under certain conditions, make all the published, printed and digital, works fully accessible to all the people, and, especially, to members of research and academic/scientific community all over the world. Principles of Open Access Policy gained many supporters in the last twenty years, but, also, a number of opponents, who, within reason, point out to abuses by so-called predatory academic publishers and ever-present commercial aspects within the frameworks of binding legal and other documents both at the local and international levels that have not been yet agreed upon. The paper presents a short historical review about the development of academic publishing from 17th to late 20th century, and a significantly changed current environment that tries to overcome numerous legal and other types of dilemmas related to research and interrelated publishing activities. It is highly dynamic process that caused many changes in terms of approach and evaluation of academic writing; whereas the issues of authorship and publishing rights have been re-defined. Different kinds and modes of (self-)archiving and publishing of final types of academic publications, as well as their subsequent dissemination to interested users without limitations have been duly explained. Certain advantages under the open access policy have been pointed out, but also some negative aspects that such initiatives are about to be faced with in a near future, until the agreement on standards in this area will have been reached in the course of 21st century that might attain a comprehensive regulations on the global level.

Keywords

otvoreni pristup; zagovornici i protivnici; autorstvo; oblici pohranjivanja; publikacije; diseminacije i korištenja akademsko-naučnih djela bez ograničenja; budućnost akademskog izdavaštva u digitalnom okruženju 21. stoljeća; open access; supporters and o

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.