Zaštita bibliotečke građe

Sonja Polimac

Abstract

Hiljadama godina, od pojave pisma i pisanih dokumenata, biblioteke su čuvale i štitile zabilježeno pamćenje generacija, a to čine i danas. Napredak civilizacije prati i neprestano usavršavanje sredstava i materijala za pisanje. Danas, biblioteke čuvaju dokumenta iz prošlosti, pisanu baštinu, ali se njihovi fondovi obogaćuju i velikom količinom savremenih izdanja koji su produkt velikog naučnog i tehnološkog razvoja čovječanstva. Statistika pokazuje da je u prva dva mjeseca 2015. godine u svijetu publikovano preko 470 hiljada novih knjiga, a samo u jednom danu preko 4.300. Prema svjetskim statistikama, dnevno, u opticaju je preko 300 miliona primjeraka novina. U svijetu je preko 3 milijarde korisnika interneta, a dnevno se obavi preko 2 milijarde i 650 miliona pretraživanja na Googleu. Pred bibliotekama je veliki izazov kako postupati i štititi bibliotečku građu da bi bila sačuvana za buduće generacije, a istovremeno odgovoriti svom prevashodnom zadatku – učiniti informaciju dostupnom svakom pojedincu, što je postulat savremenog demokratskog društva.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Preservation of library materials

Lasting very long, from phenomenon of alphabet and written documents, libraries preserved  istorical memory and they do that nowadays. Permanent improvement of stationary follows improvement of civilisation. Nowadays, libraries preserve library materials, written heritage, but their collections receive many current editions which are products of great scientific and technological development of mankind. Statistics presented that more than 470 thousand new books published at the world during two first months in 2015 and more than 4.300 in only one day. According to world statistics, daily, more than 300 million of periodicals are published. There are more than 3 milliard of internet users and more than 2 milliard and 650 million of searchings on Google. There is a great challenge in front of libraries, how preserve library materials for next generations and at the same time, answer – information must be accessed for every user, which is postulate of currant democratic society.

Keywords

biblioteke; pisana baština; zaštita pisane baštine; demokratsko društvo; libraries; written heritage; preservation of written heritage; democratic society

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.