Problem dosljednosti u indeksiranju dokumenata na temu informacijske i medijske pismenosti: primjer Univerzalne decimalne klasifikacije

Senada Dizdar

Abstract

Posljednja dva desetljeća, a vezano uz nove tehnološke promjene u području medija i došlo je do porasta zanimanja za informacijsku i medijsku pismenost što je popraćeno porastom literature u ovom području. Usprkos očiglednom literarnom jamstvu u literaturi iz obrazovne i strategije obrazovanja, pojmovi informacijska pismenost i medijska pismenost nisu uneseni u standardne sisteme za organizaciju znanja poput klasifikacija. Posljedica pomanjkanja jasnog terminološkog određenja u indeksnim jezicima u praksi sadržajne obrade dovodi do dvosmislene i nedosljedne klasifikacije dokumenata na temu medijske i informacijske pismenosti. U ovom radu, na primjeru Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) objasnit ćemo prirodu ovog problema. UDK je sintentička klasifikacija koja dozvoljava gradnju složenih indeksnih termina da se izraze novi pojmovi. Kad se koriste nekontrolirani termini i nekoordinirano, ovaj način indeksiranja, nužno dovodi ne samo do proliferacije kombinacija kojima se iskazuje određeni pojam, već i do krivog interpretiranja sadržaja dokumenata tj. njihove očemosti (aboutness). Autorica sugerira da bi valjalo u UDK uvesti specifičniju i precizniju klasifikacijsku oznaku za spomenute pojmove.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Problem of indexing consistency about information and media literacy: example Universal decimal classification

Growing of interest for information and media literacy since last two decades connected with new technological changes in the sphere of media and information and it has been included more literature in this sphere. Despite of obviously literary guarantee in the sphere  f educational literature and educational policy, terms as there are information and media literacy are not noted in standard systems for knowledge organisation as there are classifications. The consequence of missing clear terminological definitions in index languages of content processing, resulted ambiguous and unevenly classification of media and information literacy. In this paper, we΄ll explain a kind of this problem with the example of Universal decimal classification (UDC). UDC is synthetic classification which allows making of compound index terminology to express new terms. When assigned indexing and non coordinated used terms, this way of indexing resulted obviously not only proliferation of combinations which express certain term, but wrong interpretation of aboutness. Author suggests more specific and precise classification code for noted terms in UDC.

Keywords

dosljednost u indeksiranju; Univeralna decimalna klasifikacija (UDK); informacijska pismenost; medijska pismenost; indexing consistency; Universal decimal classification (UDC); information literacy; media literacy

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.